งานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.มหาสารคาม อบรม อสม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคุ้มครองผู้บริโภค

11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม นำโดย ภญ.ปริญา ถมอุดทา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย นักวิชาการสาธารณสุข งานคุ้มครองผู้บริโภค อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่ อสม.เขตอำเภอเมืองมหาสารคามในการออกปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน ในประเด็น ยาปลอดภัยในชุมชน, 3 กลุ่มอาการที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ, อาหารปลอดภัย, การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  มีการจัดทำฐานปฏิบัติการให้เรียนรู้ ได้แก่ ฐานการทดสอบอาหารปนเปื้อน, ฐานยาในร้านชำ, ฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีสเตียรอยด์ปลอมปนด้วยชุดทดสอบ และ ฐานการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (การอ่านฉลาก ดูเครื่องหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ วันผลิต วันหมดอายุ)

Pariya
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด