10 ข้อแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

10 ข้อแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

  1. ส่งเสริมการออกกำลังกาย : การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพที่ดี การสร้างโปรแกรมที่ส่งเสริมการออกกำลังหาย อาทิเช่น ระบบการศึกษาทางกายภาพ หรือกิจกรรมกลางวันที่มีการเคลื่อนไหว จะช่วยปรับปรุงสุขภาพและประสิทธิภาพทางวิชาการ (Rasberry et al., 2011).

  2. การจัดอาหารสุขภาพ: การให้อาหารสุขภาพในโรงเรียนเช่น อาหารเช้าและอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วน นอกจากนี้การสอนเกี่ยวกับโภชนาการและการทานอาหารที่ดีสำหรับสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่สำคัญ (Story et al., 2009).

  3. สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย: โรงเรียนควรเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากความรุนแรง แกล้งและการเก็บกด การพัฒนานโยบายและวิธีการที่ป้องกันการทำร้ายทางกายและจิตใจจะช่วยให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัยและรอบคอบในการเรียนรู้ (Thapa et al., 2013).

  4. ส่งเสริมสุขภาพจิต: นอกจากสุขภาพร่างกายแล้ว สุขภาพจิตเช่นการจัดการกับความเครียด การจัดการกับอารมณ์ และการสร้างความรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเอง ยังสำคัญไม่แพ้กัน โรงเรียนควรมีโปรแกรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและการสนับสนุนทางอารมณ์ให้กับนักเรียน (Osher et al., 2016).

  5. ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพ: การให้ความรู้ทางสุขภาพแก่นักเรียนเช่น เรื่องเพศศึกษา สุขภาพอนามัย โภชนาการ และการทำกายภาพ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและสร้างพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพของตนเอง (Hale & Paradiso, 2015).

  6. จัดการสภาวะความเครียด: การสอนวิธีการจัดการความเครียดและการแสดงอารมณ์ที่เหมาะสมเป็นส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพจิต. การควบคุมและจัดการกับความเครียดจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และสร้างความสามารถในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต (American Psychological Association, 2012).

  7. สร้างทัศนคติที่ดีต่อสุขภาพ: การสร้างทัศนคติที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพเช่น การทราบความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การทำกายภาพ และการทานอาหารที่ดีสำหรับสุขภาพ จะช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพในอนาคต (Spears Brown & Leaper, 2015).

  8. ส่งเสริมการนอนหลับที่ดี: การนอนหลับมีผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพทางวิชาการ. โรงเรียนควรสอนเกี่ยวกับความสำคัญของการนอนหลับและวิธีการนอนหลับที่ดี เช่น การปรับเวลานอน การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อนนอน (American Academy of Sleep Medicine, 2014).

  9. ยุติการแกล้ง: การแกล้งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตและทางกายของนักเรียน. โรงเรียนควรมีนโยบายและโปรแกรมที่ส่งเสริมการป้องกันการแกล้ง (US Department of Health and Human Services, 2014).

  10. ส่งเสริมการควบคุมอารมณ์: การสอนวิธีการควบคุมอารมณ์และการแสดงอารมณ์ที่เหมาะสมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างพฤติกรรมที่ดีและการจัดการความเครียด นักเรียนที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองจะมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดีกว่า (Zins et al., 2007).

jakkawat19
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
oranan
เป็นบทความที่ดีมีประโยชน์ขออนุญาตแชร์ค่ะ