การเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว

Gorawith
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด