ยาปฏิชีวนะ ใช้ถูกเป็นมิตร ใช้ผิดเป็นภัย - (อย.ระนอง)

sakaywan
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด