สสจ.สกลนคร มอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการสุดยอด อย.น้อย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Phusanisa
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด