หวัด เจ็บคอ ไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

pitchayapa90
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด