อยาก หยุด เหยาะ...เหนียวไก่ อร่อยถึงสวรรค์

Putita
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด