5 สิ่งที่มักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ

chorismyname
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด