การกำจัดยาหมดอายุ

jakkawat19
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด