ขอนแก่น ขยายพื้นที่ บวร.ร. ชุมชนนาจาน อ.สีชมพู

jakkawat19
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด