โรงเรียนออนไลน์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

icon eye219 ผู้เรียนกำลังดูวิชาเรียนนี้

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

00
:
00

ผลการทดสอบ : แบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตร ผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปผลคะแนน

คําถามที่ตอบถูก
3
คําถามที่ตอบผิด
2
ผลการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียน
3/5
หลังเรียน
3/5
กลับสู่บทเรียน

ใบประกาศนียบัตร

Your browser does not support the canvas element.

ผลการทดสอบ : แบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

สรุปผลคะแนน

บทเรียนที่ 1

Notice: Undefined index: name in /home/website/fda.go.th/wp-content/themes/e-school/single-course.php on line 432
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้
Notice: Undefined index: point_pretest in /home/website/fda.go.th/wp-content/themes/e-school/single-course.php on line 434
คะแนน
บทเรียนที่ 2
แนวทางการสร้างความรอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 3
GMP อาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 4
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 5
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกระท่อม
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 6
การขออนุญาตและตรวจสอบสถานที่กัญชง
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 7
การค้นหาและจัดการความเสี่ยงในชุมชน
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
ผลการทดสอบ
กลับสู่โรงเรียน

ใบประกาศนียบัตร

Your browser does not support the canvas element.