กินอาหารเหล่านี้มากไป อาจทำให้เกิดตับอักเสบ

Putita
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด