ข้อเท็จจริงจากควันยาจุดกันยุง

Gorawith
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด