อันตรายจาก Ethylene Glycol

worawit11
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด